نمایش 1–36 از 110 نتیجه

نمایش 9 24 36

تابستانه سوم ابتدایی پویش

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,600 تومان است.

تقویت هوش (سی جی پی لول 5) پویش

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 132,600 تومان است.

تستو نامی نهم تست و آزمون هوش پویش

قیمت اصلی 395,000 تومان بود.قیمت فعلی 268,600 تومان است.

تابستانه اول ابتدایی پویش

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,600 تومان است.
تابستانه اول ابتدایی | انتشارات پویش   ویژگی های کتاب تابستانه اول دبستان پویش 1) ویژه دانش آموزان مقطع اول

مجموعه کتابهای زوم الگوهای شکلی پویش

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 91,800 تومان است.

جدول سودکو ریاضی اول پویش

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 44,200 تومان است.

دفتر شطرنجی ریاضی اول ابتدایی پویش

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 44,200 تومان است.

تقویت هوش کوگت سطح(3) پویش

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 64,600 تومان است.

تقویت هوش کوگت سطح(1) پویش

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 98,600 تومان است.

الگوهای عددی پویش

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 91,800 تومان است.

21 آزمون شبیه ساز هوش سرعت ودقت ششم CPU پویش

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,800 تومان است.

هوش سرعت ودقت پایه ششم ابتدایی پویش

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 112,200 تومان است.

پویش آزمونهای ورودی تیزهوشان ششم

قیمت اصلی 115,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,200 تومان است.

فلش کارت اسمارتیز پویش

قیمت اصلی 175,000 تومان بود.قیمت فعلی 119,000 تومان است.

فینگرهوش کلامی انتشارات پویش

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,000 تومان است.

فینگر هوش تصویری انتشارات پویش

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,800 تومان است.

کار ریاضی نهم کارامل پویش

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,800 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار علوم هفتم کارامل

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,800 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی علوم تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار ریاضی هشتم کارامل

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,800 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

کار ریاضی هفتم کارامل پویش

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,800 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار فارسی سوم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 112,200 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار فارسی دوم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 155,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,400 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار فارسی اول ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,800 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار علوم پنجم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 108,000 تومان بود.قیمت فعلی 73,440 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی علوم تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار علوم چهارم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 112,200 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی علوم تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار علوم سوم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 155,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,400 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی علوم تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار علوم دوم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 155,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,400 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی علوم تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار علوم اول ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 155,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,400 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی علوم تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار ریاضی پنجم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,800 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار ریاضی چهارم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,800 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار ریاضی سوم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 132,600 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش کار ریاضی دوم ابتدایی کارامل

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 132,600 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

کار ریاضی اول ابتدایی کارامل پویش

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 132,600 تومان است.
خلاصه‌ی درس‌ها و آموزش مفاهیم اصلی ریاضی تمرین‌های طبقه بندی شده برای هر بخش سؤالات پیشرفته + نمونه سؤالات پایان

پویش سه کشور (UBI)

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 98,600 تومان است.
1) ویژه دانش آموزان تیزهوشان در مقطع ششم دبستان 2) شامل آزمون های سطح بندی شده با پرسش های خلاقانه

تقویت هوش CGP (سی جی پی لول 4) پویش

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 91,800 تومان است.
ویژگی های کتاب تقویت هوش CGP پویش : 1) ویژه دانش آموزان تیزهوشان در هر سن و مقطعی 2) شامل

پویش تقویت هوش CGP (سی جی پی لول 3)

قیمت اصلی 148,000 تومان بود.قیمت فعلی 100,600 تومان است.
ویژگی های کتاب تقویت هوش CGP پویش : 1) ویژه دانش آموزان تیزهوشان در هر سن و مقطعی 2) شامل

انتشارات پویش

انتشارات پویش

انتشارات پویش که با نام اندیشه خوارزمی نیز شناخته می‌شود، یکی از انتشارات قدیمی در حوزه کتاب‌های کمک درسی است. تا کنون فقط برای مقطع دبستان و متوسطه اول کتاب توسط پویش، کتاب چاپ و منتشر شده است. انتشارات پویش دارای سری کتاب‌های متنوع و  مختلفی است. در ادامه سری کتاب‌های این انتشارات را معرفی می‌کنیم:

سری کتاب‌های نیترو انتشارات پویش

کتاب‌های نیترو پویش عمدتا برای آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مقطع ششم و نهم کاربرد دارد. این کتاب‌های شامل تست و آزمون به همراه پاسخ تشریحی است. کتاب‌های نیترو یکی از منابع محبوب برای آزمون تیزهوشان به شمار می‌رود. همچنین این انتشارات برای هر درس نیز، سری نیترو را منتشر کرده است و شما می‌توانید برای درس‌های مختلف مانند ریاضی، فارسی و … کتاب‌های جداگانه را خریداری نمایید.

سری کتاب‌های 1+31 استان پویش

معروف‌ترین کتاب پویش که طرفداران زیادی دارد، سری کتاب‌های 1+31 استان است. در این کتاب، تمام آزمون‌های نمونه دولتی و تیزهوشان استان‌های ایران قرار دارد. دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون نمونه دولتی را دارند، با استفاده از این کتاب می‌توانند با سوالات نمونه دولتی کامل آشنا  شوند. این کتاب را می‌توان را کاملترین مرجع جهت آمادگی ورود به مدارس تیزهوشان و مدارس دانست. علاوه بر وجود آزمون‌های مختلف در این کتاب، پاسخ‌های تشریحی و آموزش محور نیز برای هر سوال و آزمون قرار دارد. از دیگر ویژگی‌های این سری کتاب پویش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشخص بودن مبحث درسی هر سوال
 • چیدمان آموزشی مرتب
 • درس به درس با مسیر آموزشی
 • درس نامه ای مناسب کامل و هوشمند
 • پاسخ های کاملا تشریحی و آموزش محور

سری کتاب‌های پا به پا انتشارات پویش

کتاب‌های پا به پا پویش یک کتاب جامع برای تیزهوشان است که در مقاطع دبستان به چاپ رسیده است. هر کتاب شامل چند درس مهم است که در آزمون‌های مدارس نمونه و تیزهوشان کاربرد دارد. کتاب‌های پا به پا شامل درسنامه‌های مفصل با تست‌های مختلف است. همچنین تمام تست‌های این کتاب، دارای پاسخ نامه کاملا تشریحی می‌باشد. تست‌های این کتاب از آسان به سخت طراحی شده است و تمام دروس تمام دروس ” ریاضی ،علوم ، فارسی ، اجتماعی، هدیه های آسمان و قرآن “ را در بر میگیرد.

دفتر کار پویش

دفترهای پویش، تمرین‌های مختلف برای کار در خانه دارند. دفتر کار پویش برای دروس ریاضی،عربی، املا هستند. دانش آموزان با خرید دفتر کار پویش دیگر نیازی به دفتر نویسی و نوشتن سوالات کتاب در دفتر ندارند. مزایای استفاده از دفترکار پویش در این است که در وقت دانش آموزان صرفه جویی شده و  می‌توانند تمرینات اضافه حل کنند. ویژگی‌های دفتر کار پویش به شرح زیر هستند:

 •  ارائۀ کلیه تمرینات و مسائل کتاب ریاضی بدون جواب جهت خودداری از اتلاف وقت دانش آموزان
 • داشتن فضای کافی در ابتدای برخی مباحث و انتهای کتاب به منظور درج نکات یا تمرین های اضافی
 •  ارائۀ نکته های کلیدی درس به تناسب مبحث مربوطه با طراحی بسیار زیبا
 •  بر اساس آخرین تغییرات کتاب

پیک آدینه پویش

کتاب‌های سری پیک آدینه پویش فقط برای مقطع دبستان تالیف و چاپ شده است. این سری کتاب‌های پویش دارای تمارین مختلف برای تمامی دروس آن پایه می‌باشد. پیک آدینه پویش دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

 • دربرگیرنده‌ی تمام دروس (فارسی، ریاضی و علوم-نگارش-مطالعات اجتماعی-هدیه های آسمانی)
 • سؤالات استاندارد همراه با چیدمان هدفمند و منطبق با سرفصل‌های کتاب درسی
 • بودجه‌بندی براساس اهداف آموزش‌وپرورش و به تفکیک صفحات کتاب درسی
 • همراه با جدول همسال‌سنجی و نظر توصیفی معلما
 • تنوع محتوا به لحاظ استفاده از تمرین­ها و فعّالیّت­های گوناگون آموزشی
 •  توجّه به نیازهای هفتگی دانش­ آموزان و پیوستگی و انسجام دروس
 •  تناسب حجم تمرین­‌ها با توجه به به گروه سنّی دانش­ آموزان